Všem uživatelům na chatu se doporučuje seznámit se s pravidly a dalšími stránkami, odkazy na které je možné najít ve skupině

Pak pachatel bude potrestán

Neukazuj pachatele v reakci na prostřední prst, a nepište urážky, jinak pak už dokáže na vás stěžovat a poslat trest

About